Ταξίδι με κατοικίδια/ζώα

Μεταφορά κατοικίδιου στην καμπίνα αεροσκάφους

Μόνο γάτες, σκύλοι [περιλαμβανομένων των σκύλων-οδηγών (βλ. «Ζώα συνοδείας» παρακάτω)] και κουνάβια (οικογένεια θηλαστικών: νυφίτσες, φέρετ, ερμίνες και ζιμπελίνες) είναι εφικτό να ταξιδέψουν στην καμπίνα του αεροσκάφους μαζί σας, με εξαίρεση συγκεκριμένες ράτσες.

Μόνο ένα (1) κατοικίδιο επιτρέπεται στην καμπίνα ανά επιβάτη, το οποίο πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ειδικό κουτί/κλουβί. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κατοικίδιου μαζί με το κλουβί του δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (8) κιλά.

Σε περίπτωση που σχεδιάζετε να ταξιδέψετε με περισσότερα κατοικίδια, πρέπει να είναι της ίδιας ράτσας, να είναι εξοικειωμένα μεταξύ τους και να μεταφέρονται στο ίδιο ειδικό κουτί/κλουβί. Το μέγιστο βάρος τους αντίστοιχα πρέπει να είναι οκτώ (8) κιλά (συμπεριλαμβανομένου του κλουβιού τους).

Όροι και προϋποθέσεις για τη μεταφορά κατοικίδιων

Μεταφορά κατοικίδιου στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών

Σε περίπτωση που  το βάρος του κατοικίδιου σας ξεπερνά το όριο των οκτώ (8) κιλών, τότε η μεταφορά γίνεται αποκλειστικά στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών του αεροσκάφους. Η Olympic Air και η AEGEAN επιτρέπουν τη μεταφορά όλων των κατοικίδιων που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, μόνο σε αεροσκάφη τύπου Airbus 319, 320 και 321: σκύλοι, γάτες, κουνάβια, αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (εκτός μελισσών και καρκινοειδών), τροπικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά, τρωκτικά και κουνέλια, με εξαίρεση συγκεκριμένες ράτσες.

Εάν το διάστημα μεταξύ των πτήσεων ανταπόκρισης υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, τότε δεν επιτρέπεται η μεταφορά κατοικίδιων στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών.

Επιπρόσθετα, η μεταφορά κατοικίδιων που προορίζονται για εργαστηριακούς και επιστημονικούς σκοπούς, δεν γίνεται δεκτή.

Ειδικό κουτί/κλουβί για κατοικίδια στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών

Για τη μεταφορά κατοικίδιων μεγαλύτερου μεγέθους στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών.οι επιβάτες πρέπει να διαθέτουν κλουβί με τις προβλεπόμενες διαστάσεις

Οι παρακάτω προϋποθέσεις είναι απαραίτητο να πληρούνται:

Δείτε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κλουβί μεταφοράς για σκύλους και γάτες στην ακόλουθη εικόνα:

Δείτε τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το κλουβί μεταφοράς για λαγούς και κουνέλια στην ακόλουθη εικόνα:

 

Ο μέγιστος αριθμός κατοικίδιων/ζώων που μπορεί να ταξιδέψει μαζί με τον ιδιοκτήτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο επιβάτη σε μία πτήση είναι πέντε (5) (συμπεριλαμβανομένων άλλων αντικειμένων όπως αποσκευές και ειδικός εξοπλισμός).

Κράτηση & χρεώσεις 

Για να ταξιδέψετε μαζί με το κατοικίδιο/ζώο σας απαραίτητη είναιη αίτηση μεταφοράς του κατά την κράτηση του εισιτηρίου, μέσω της ιστόσελίδας της Olympic Air, της AEGEAN ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της AEGEAN.

Ακολουθούν οι χρεώσεις για τη μεταφορά του κατοικίδιου

Μεταφορά στην καμπίνα (μέχρι 8 κιλά)

 Χρονικό διάστημα  Πτήσεις εσωτερικού Πτήσεις εξωτερικού 
 01/01 - 15/06 & 11/09 - 31/12  EUR 20  EUR 50
 16/06 - 10/09  EUR 30  EUR 60

Μεταφορά στο χώρο αποσκευών - medium (8 - 25 κιλά)

 Χρονικό διάστημα  Πτήσεις εσωτερικού Πτήσεις εξωτερικού 
 01/01 - 15/06 & 11/09 - 31/12  EUR 40  EUR 95
 16/06 - 10/09  EUR 50  EUR 105

Μεταφορά στο χώρο αποσκευών - large (πάνω από 25 κιλά)

 Χρονικό διάστημα  Πτήσεις εσωτερικού Πτήσεις εξωτερικού 
 01/01 - 15/06 & 11/09 - 31/12  EUR 80  EUR 160
 16/06 - 10/09  EUR 90  EUR 170

Σημειώσεις:

Προϋποθέσεις για τη μεταφορά κατοικίδιων/ζώων

Κατάσταση υγείας

Τα κατοικίδια/ζώα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της λύσσας και να είναι μεγαλύτερα των 12 εβδομάδων.

Γενικότερα τα κατοικίδια/ζώα πρέπει να είναι καθαρά, υγιή, αβλαβή, άοσμα, να μην κυοφορούν, να μην είναι ναρκωμένα και να μην ενοχλούν τους άλλους επιβάτες.

Ταξιδιωτικά έγγραφα και check-in

Πτήσεις εξωτερικού

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την εισαγωγή του κατοικίδιου του στη χώρα προορισμού.

Ζώα συνοδείας 

Η AEGEAN επιτρέπει τη μεταφορά των δύο (2) παρακάτω ειδών σκύλων που μπορούν να ταξιδέψουν ως ζώα συνοδείας στην καμπίνα του αεροσκάφους:

Εκπαιδευμένοι σκύλοι συνοδείας: Σκύλοι εκπαιδευμένοι κατάλληλα ώστε να καθοδηγούν επιβάτες με προβλήματα όρασης, ακοής ή άλλων παθήσεων (για παράδειγμα, επιβάτες με αυτισμό ή επιληψία).

Οι εκπαιδευμένοι σκύλοι συνοδείας πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από οργανισμό που είναι πλήρες μέλος της Assistance Dogs International (ADI) ή της International Guide Dog Federation (IGDF), φορείς πιστοποίησης για οργανώσεις σκύλων συνοδείας.

Σκύλοι διάσωσης: Σκύλοι εκπαιδευμένοι να παρέχουν βοήθεια σε σωστικά συνεργεία.

Προϋποθέσεις για ζώα συνοδείας

Οι επιβάτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κανονισμοί της χώρας προορισμού επιτρέπουν τη μεταφορά και είσοδο του κατοικίδιου/ζώου σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και ότι το κατοικίδιο/ζώο συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής καθώς και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας και μεταφοράς.

Μεταφορά κατοικίδιου ως cargo

Εάν το κατοικίδιό σας ταξιδεύει ασυνόδευτο ή εάν ενδιαφέρεστε για τη μεταφορά άλλων ειδών ζώων (πλην των όσων αναφέρονται ανωτέρω), επικοινωνήστε με το τμήμα Cargo της εταιρείας μας:

Τηλ.: +30 210 3543700, +30 210 3543 095/ 096
Fax: +30 210 3543198
Ε-mail Supervisor: cargosupervisor@aegeanair.com