Olympic Air - Αρχική

Όροι & Προϋποθέσεις

O παρόν διαδικτυακός τόπος/ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία «OLYMPIC AIR». Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν, καθώς η χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Εφόσον προβείτε σε χρήση τεκμαίρεται και η συναίνεσή σας κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας στην ενότητα «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

H Olympic Air διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν άμεσα από την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι παρόντες όροι καθώς αφορούν αποκλειστικώς στην χρήση της ιστοσελίδας, δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους σύμβασης μεταφοράς, οι οποίοι διέπουν την αερομεταφορά και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες. Οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους ή την ερμηνεία αυτών, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται στα Δικαστήρια της Αθήνας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται μόνο για προσωπική χρήση και δεν συνεπάγεται κανένα περαιτέρω δικαίωμα για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα σήματα και κάθε δικαίωμα πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων αυτής ανήκει αποκλειστικά στην Olympic Air και τους δικαιοπαρόχους της. Κατά συνέπεια ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράφει, αναπαραγάγει, ανατυπώσει, τροποποιήσει, πωλήσει ή αποκομίσει όφελος με οιονδήποτε τρόπο από τα περιεχόμενα του διαδικτυακού αυτού τόπου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Olympic Air, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμός της ευθύνης
Η Olympic Air δεν εγγυάται την ορθότητα ή την ακρίβεια των περιεχόμενων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο στοιχείων είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή θα προκληθεί από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της Olympic Air, την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες
Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να παρέχονται διασυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων και ιδίως τις τυχόν προσφερόμενες από αυτές υπηρεσίες ή/και προϊόντα ή/και πληροφορίες δεν ελέγχει η Olympic Air και για τις οποίες δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση και περαιτέρω η χρήση ιστοσελίδων, πραγματοποιείται κατ' αποκλειστική του ευθύνη.