Olympic Air - Αρχική

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (e-PARKING)

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΣΥΜΒΑΣΗ
1.1. Γενικές Πληροφορίες

Όταν η κράτηση θέσης στάθμευσης πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.aia.gr, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και του ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. («ΔΑΑ»), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 190 19, με ΑΦΜ 094440299 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Κάθε κράτηση που έχει επιβεβαιωθεί όπως περιγράφεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και το ΔΑΑ. Μόλις η κράτηση επιβεβαιωθεί, ο ΔΑΑ δεσμεύεται να παράσχει στο Χρήστη στάθμευση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τη χρονική περίοδο και εντός του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης που έχει ζητηθεί από το Χρήστη. Η κράτηση δεν αφορά σε συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση info.parking@aia.gr (χρόνος απόκρισης εντός μίας εργάσιμης ημέρας), καλώντας το +30 210 35 34 260.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00.

1.2. Συμβαλλόμενα Μέρη και Ορισμοί

Στους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οποιαδήποτε αναφορά στο «ΔΑΑ» ή την «Εταιρεία Αεροδρομίου» σημαίνει το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.

Οποιαδήποτε αναφορά σε «β’ πρόσωπο πληθυντικού (εσείς/σας)» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται από το ΔΑΑ ότι έχει πραγματοποιήσει κράτηση θέσης στάθμευσης.

Όλες οι αναφορές στο «Αεροδρόμιο» στο παρόν έγγραφο σημαίνουν το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Ο όρος «Αριθμός Κράτησης» σημαίνει το μοναδικό αριθμό που σας αποδίδεται για την κράτηση θέσης στάθμευσης του οχήματός σας και περιλαμβάνεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που σας αποστέλλεται από το ΔΑΑ. Θα πρέπει να διατηρείτε τον συγκεκριμένο αριθμό, καθώς σας είναι απαραίτητος για τυχόν περαιτέρω επικοινωνία με το ΔΑΑ αναφορικά με την κράτησή σας.

Ο όρος «Διάρκεια Στάθμευσης» σημαίνει τη χρονική περίοδο της απαιτούμενης στάθμευσης οχήματος, που περιλαμβάνει σειρά ημερολογιακών ημερών ή μέρος αυτών, όπως περιγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής κράτησης θέσης στάθμευσης.

Ο όρος «Ζημία» περιλαμβάνει θάνατο ή τραυματισμό που υπέστησαν οι Χρήστες και τρίτοι εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, μερική ή ολική απώλεια περιουσίας, μερική ή ολική καταστροφή, μερική ή ολική κλοπή του Οχήματος, μερική ή ολική κλοπή περιουσίας/περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός του Οχήματος, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία/απώλεια, υλική ή μη, που προκαλείται από ή σχετίζεται με την κατάσταση των Οχημάτων, τα Οχήματα αυτά καθ’ αυτά ή σχετίζεται γενικά με τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου και τη στάθμευση εντός αυτών.

Ο όρος «Όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε Όχημα εισέρχεται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και σταθμεύει εντός αυτών, και περιλαμβάνει αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα, μαζί με τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ τους, εξαιρουμένων μοτοσικλετών, οχημάτων παντός εδάφους (ATV), ποδηλάτων και γερανοφόρων οχημάτων, εφόσον αυτά δεν επιτρέπονται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

Ο όρος «Χρήστης» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο συμβάλλεται με τον Διαχειριστή και τον ΔΑΑ για τη στάθμευση του Οχήματος του στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου και για τη χρήση της εν λόγω περιοχής, ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης και να σταθμεύουν εντός αυτών, βάσει ειδικών ρυθμίσεων ή σχετικών συμβάσεων μίσθωσης.

Ο όρος «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών» σημαίνει τους χώρους στάθμευσης μικρής διάρκειας P1 & P2, το χώρο στάθμευσης μακράς διάρκειας P3 και την Υπηρεσία Διακεκριμένης Στάθμευσης (Executive Valet Parking) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπως δύνανται να ορίζονται από καιρού εις καιρόν από το ΔΑΑ για τη στάθμευση οχημάτων.

Ο όρος «Email Επιβεβαίωσης Κράτησης» σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται από το ΔΑΑ και επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία της κράτησής σας.

Οι παρόντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι θα ισχύουν για όλες τις κρατήσεις θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο Αεροδρόμιο που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ (www.aia.gr).

1.3. Ευθύνη

Ο Διαχειριστής των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και ο ΔΑΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση τυχόν Ζημίας που προκαλείται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών κατά τον Γενικό και Ειδικό όρο 2.2 του παρόντος. 

Καμία διάταξη των παρόντων γενικών και ειδικών όρων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι στάθμευσης στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του ΔΑΑ όπως αναρτώνται στην είσοδο κάθε χώρου στάθμευσης και περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 του παρόντος, ισχύουν για όλους τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του Αεροδρομίου είτε έχει γίνει κράτηση είτε όχι.

Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει του παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Ωστόσο, αφότου πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική κράτηση, οι ισχύοντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι είναι εκείνοι που θα βρείτε αναρτημένους στην ιστοσελίδα του ΔΑΑ τη στιγμή που πραγματοποιείτε την κράτηση σας. Παρόλα αυτά, οι Χρήστες δεν πρέπει να θεωρούν ότι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι οι οποίοι ίσχυαν σε μία περίπτωση θα εξακολουθούν να ισχύουν και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Οι Χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με αυτούς προτού προβούν σε οποιαδήποτε κράτηση.

Ο ΔΑΑ δύναται να μεταβάλει ή να αποσύρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τυχόν προσφορές χωρίς ειδοποίηση.

Με την παρούσα σύμβαση, ο ΔΑΑ σας παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα, έξοδα αποζημίωσης ή δαπάνες που σχετίζονται με πτήσεις ή άλλες υπηρεσίες τις οποίες έχετε προγραμματίσει. Εσείς είστε αποκλειστικά και ανά πάσα στιγμή υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι θα έχετε στη διάθεση σας επαρκή χρόνο για να σταθμεύσετε το όχημα σας όσον αφορά σε οποιοδήποτε αεροπορικό ταξίδι πρόκειται να ακολουθήσει και σε σχετικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

1.4. Ανωτέρα Βία

Ο ΔΑΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ακύρωση, περικοπή ή άλλο το οποίο προκαλείται λόγω πολέμου ή απειλής πολέμου, ταραχών, εσωτερικής διαμάχης, τρομοκρατικής ενέργειας, βιομηχανικής διαφοράς, φυσικής και πυρηνικής καταστροφής, πυρκαγιάς, αντίξοων καιρικών συνθηκών ή τεχνικών προβλημάτων στις μεταφορές, κλεισίματος ή συμφόρησης αεροδρομίων, ακύρωσης ή μεταβολής των δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες, αναστολής των λειτουργιών του Αεροδρομίου και/ή των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών λόγω έκτακτης ανάγκης και λόγω οποιουδήποτε παρόμοιου γεγονότος που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής του ΔΑΑ. Περαιτέρω, ο ΔΑΑ δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περιπτώσεις όπου η εκτέλεση ή άμεση εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με εσάς δεν επιτρέπεται ή επηρεάζεται ως αποτέλεσμα περιστάσεων εκτός της σφαίρας επιρροής του ΔΑΑ.

1.5. Δικαίωμα του ΔΑΑ για Ακύρωση ή Παροχή Εναλλακτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων

Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να παράσχει υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, να ακυρώσει τη σύμβαση ή να παράσχει αντίστοιχο εναλλακτικό χώρο στάθμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΔΑΑ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας ειδοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης από πλευράς του ΔΑΑ, δεν θα χρεωθείτε για την κράτηση και ο ΔΑΑ δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άλλα έξοδα ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα του παραπάνω.

1.6. Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα που λαμβάνονται σε σχέση με την κράτηση θέσης στάθμευσης οχήματος που πραγματοποιείτε δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της επεξεργασίας του αιτήματός σας και δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους. 

1.7. Δίκαιο - Διαφορές και Δωσδικία

Οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται ανάμεσα σε εσάς και το ΔΑΑ μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ (www.aia.gr) διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή να επιλύεται φιλικά. Εάν δεν είναι δυνατή τέτοια διευθέτηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της διαφοράς αυτής, η διαφορά θα υποβάλλεται στα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία ρητώς συμφωνείται ότι έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

1.8. Διάφορες διατάξεις

Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Γενικών και Ειδικών Όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΑΑ (www.aia.gr).

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 
2.1. Χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.1.1. Η Εταιρεία Αεροδρομίου και ο Διαχειριστής θέτει τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών στη διάθεση των Χρηστών αποκλειστικά και μόνον για στάθμευση των Οχημάτων τους. Ως εκ τούτου, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών αποκλειστικά υπηρεσίες στάθμευσης παρέχονται στους Χρήστες. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν θα αναλαμβάνει από τον Χρήστη να φυλάσσει τα κλειδιά του Οχήματός του. Σε καμία περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν θα συνεπάγεται ουδεμία δυνατότητα επέμβασης σε Οχήματα Χρηστών είτε από το Διαχειριστή είτε από την Εταιρεία Αεροδρομίου. Σε καμία περίπτωση η διάθεση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν θα συνιστά οποιαδήποτε υποχρέωση, είτε του Διαχειριστή ή της Εταιρείας Αεροδρομίου περί φυλάξεως, κύριας ή παρεπόμενης, των Οχημάτων καθώς οι Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν αποτελούν φυλασσόμενους και υπό συνεχή επίβλεψη χώρους είτε από τον Διαχειριστή ή από την Εταιρεία Αεροδρομίου. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης πριν την απομάκρυνσή του από τον Χώρο Στάθμευσης 

Οχημάτων Επιβατών, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

2.1.1.1. το Όχημά του είναι σωστά κλειδωμένο,
2.1.1.2. όλα τα παράθυρα του Οχήματός του είναι ασφαλισμένα,
2.1.1.3. εάν το Όχημα του διαθέτει σύστημα ασφάλισης του τιμονιού ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου συναγερμού, αυτός έχει ενεργοποιηθεί.
2.1.1.4. δεν έχει παραμείνει εντός του Οχήματος του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ζώο,
2.1.1.5. τα προσωπικά αντικείμενα του Χρήστη είναι τοποθετημένα εντός των χώρων αποθήκευσης του Οχήματός του και δεν είναι ορατά από τρίτα πρόσωπα.

2.2. Ζημία Οχήματος του Χρήστη, άλλου Οχήματος ή Ξένης Περιουσίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.2.1. Εάν το Όχημα του Χρήστη υποστεί Ζημία, ενώ ευρίσκεται σταθμευμένο εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών ή εάν ο Χρήστης προκαλέσει κατά την χρήση του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών οποιαδήποτε Ζημία σε άλλο Όχημα ή σε τρίτο πρόσωπο ή στις εγκαταστάσεις του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
2.2.1.1. Nα ενημερώσει εντός της ίδιας ημέρας οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Διαχειριστή σχετικά με το συμβάν, ούτως ώστε να συμπληρωθεί εγγράφως από το προσωπικό του Διαχειριστή η σχετική αναφορά συμβάντος,
2.2.1.2. Να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία,
2.2.1.3. Να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την ασφαλιστική του εταιρεία,|
2.2.1.4. Ειδικά, σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία στις εγκαταστάσεις των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, στον Διαχειριστή ή την Εταιρεία Αεροδρομίου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον Διαχειριστή ή την Εταιρεία Αεροδρομίου για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία σε Όχημα ή περιουσιακό στοιχείο τρίτου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το εν λόγω τρίτο πρόσωπο για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας ή το Διαχειριστή ή την Εταιρεία Αεροδρομίου, στην περίπτωση που ο Διαχειριστής ή η Εταιρεία Αεροδρομίου υποχρεούνται να αποζημιώσουν το εν λόγω τρίτο πρόσωπο.

2.3. Ασφάλεια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

Ο Χρήστης οφείλει:
2.3.1. Να οδηγεί προσεκτικά το Όχημά του εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και να τηρεί πλήρως τα όρια ταχύτητας,
2.3.2. Να σταθμεύει το Όχημά του αποκλειστικά και μόνον εντός των διαγραμμισμένων θέσεων των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από το Διαχειριστή, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση,
2.3.3. Να  συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από τον Διαχειριστή, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στάθμευση και διάταξη των Οχημάτων εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών,
2.3.4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ανήλικα πρόσωπα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να τα έχει υπό τη συνεχή επίβλεψή του,
2.3.5. Να καταβάλλει την πρέπουσα προσοχή και να προφυλάσσεται από τα Οχήματα  που βρίσκονται εν κινήσει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών,
2.3.6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ζώα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να τα έχει δεμένα με λουρί, όταν αυτά δεν ευρίσκονται εντός του Οχήματος.

2.4. Εισιτήρια Στάθμευσης

2.4.1. Για την είσοδο του σε έναν από τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ο Χρήστης υποχρεούται να εκδίδει εισιτήριο από τα τερματικά εισόδου του εν λόγω χώρου. Το εισιτήριο αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνον για το Όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί, το οποίο και χρησιμοποιεί για την καταβολή του αντιτίμου χρήσης του χώρου στάθμευσης, στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής ή στα επανδρωμένα ταμεία, και την μετέπειτα έξοδο του από αυτόν.
2.4.2. Το εισιτήριο δεν παρέχει στο Χρήστη το δικαίωμα να καταλάβει συγκεκριμένη θέση εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ούτε του δίδει προτεραιότητα έναντι άλλων Χρηστών. Όλα τα εισιτήρια αποτελούν ιδιοκτησία του Διαχειριστή και της Εταιρείας Αεροδρομίου. Οι Χρήστες επιλέγουν αποκλειστικά και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια τη θέση στάθμευσης εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.
2.4.3. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση εισιτηρίου αντικατάστασης μέχρις ότου ο Χρήστης προσκομίσει στο Διαχειριστή όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητος Χρήστη, άδεια κυκλοφορίας Οχήματος Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ούτως ώστε να αποδειχθεί πλήρως η σχέση του Χρήστη με το Όχημα) για την συμπλήρωση της σχετικής αναφοράς απώλειας εισιτηρίου. Κατά την αποχώρηση του Χρήστη από τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ο Διαχειριστής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη καθυστέρηση επέλθει από τυχόν απώλεια του εισιτηρίου.

2.5. Χρεώσεις
Ο Χρήστης του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή το αντίτιμο χρήσης του χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τον εκάστοτε αναρτημένο, στην είσοδο του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, πίνακα χρεώσεων (τιμοκατάλογο) ή τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την Παράγραφο 3.1 του παρόντος.

2.6. Απομάκρυνση Οχημάτων που Σταθμεύουν εκτός των Διαγραμμισμένων Θέσεων

2.6.1.
Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει με ειδικό όχημα (γερανό) τα Οχήματα, τα οποία είναι σταθμευμένα εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων στάθμευσης και να τα μεταφέρει σε συγκεκριμένη περιοχή του Χώρου Στάθμευσης Μακράς Διάρκειας (Ρ3). Το κόστος  απομάκρυνσης και μεταφοράς του Οχήματος, το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους που είναι αναρτημένοι στις εισόδους των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, θα επιβαρύνει τον Χρήστη. Ο Χρήστης θα παραλαμβάνει το Όχημά του, εφόσον καταβάλλει στο ταμείο του Ρ3 το κόστος απομάκρυνσης και μεταφοράς του Οχήματος καθώς και το αντίτιμο του εισιτηρίου του.
2.6.2. Ο Διαχειριστής και η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε Ζημία επέλθει στο σταθμευμένο εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων Όχημα κατά την απομάκρυνση και μεταφορά του.

2.7. Αντιπροσώπευση

Ο Χρήστης του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, συμβάλλεται, από την έκδοση εισιτηρίου ή κατ’ άλλο τρόπο (εγγραφή του σε κάποιο από τα προγράμματα χρονικής διάρκειας στάθμευσης), με τον Διαχειριστή και την Εταιρεία Αεροδρομίου και θεωρείται ότι ενεργεί τόσο για λογαριασμό του ιδίου όσο και για λογαριασμό όλων των άλλων προσώπων που έχουν δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής επί του Οχήματος.

2.8. Δραστηριότητες που Απαγορεύονται
2.8.1.
Κανένα Όχημα δεν θα ρυμουλκείται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών ή θα εισέρχεται σε αυτόν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός με χρήση της δικής του μηχανικής ισχύος.
2.8.2. Οι Χρήστες των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες, επισκευές, συντήρηση ή πλύσιμο των Οχημάτων τους κατά την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο στάθμευσης.
2.8.3. Ουδεμία δραστηριότητα, που σχετίζεται με την πώληση, ενοικίαση ή άλλου είδους διάθεση του Οχήματος δεν θα λαμβάνει χώρα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.
2.8.4. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων, καθώς και η παρακώλυση, από τα οχήματα, των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής του όρου 2.6.1.
2.8.5. Ο Χρήστης δεν θα προβαίνει κατά τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών σε ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία ή προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στο Διαχειριστή ή σε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.
2.8.6. Ο Χρήστης δεν θα εκπέμπει ασκόπως θόρυβο ή αδικαιολογήτως καυσαέρια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.
2.8.7. Ο Χρήστης οφείλει να μην αποθέτει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών απορρίμματα κάθε είδους, παρά μόνον στα ειδικά δοχεία που προορίζονται για το σκοπό αυτό.
2.8.8. Ο Χρήστης οφείλει να τοποθετεί τα καροτσάκια μεταφοράς αποσκευών εντός των ειδικά διαμορφωμένων σημείων συλλογής τους, που βρίσκονται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.
2.8.9. Ο Χρήστης δεν θα ανεφοδιάζει με καύσιμα το Όχημά του, άλλα ούτε και θα μεταφέρει με αυτό καύσιμα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.9. Μέγεθος Οχημάτων

Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την εκάστοτε αναρτημένη ρυθμιστική σήμανση του Διαχειριστή σχετικά με το ύψος, μήκος και πλάτος των Οχημάτων, τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν στο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
3.1. Κράτηση / Πληρωμή

Η κράτηση θέσεων στάθμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ, στη διεύθυνση www.aia.gr. Κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για μία θέση στάθμευσης κάθε φορά.

Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, ο Χρήστης θα πρέπει να ορίζει τον επιθυμητό χώρο στάθμευσης και την επιθυμητή διάρκεια στάθμευσης.

Κράτηση θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 3 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία απαιτείται η θέση στάθμευσης.

Η κράτηση που πραγματοποιείται από εσάς δεν είναι μεταβιβάσιμη σε τρίτον και ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, την τιμή και το χώρο στάθμευσης που ορίζονται στην κράτησή σας.

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση θέσης στάθμευσης μέσω της ιστοσελίδας του ΔΑΑ, σας αποστέλλεται ένα Email Επιβεβαίωσης Κράτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, το οποίο περιλαμβάνει τον Αριθμό Κράτησής σας και έναν γραμμωτό κώδικα (barcode). 

Για να χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση, επιβάλλεται να:

  • Ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης,
  • Χρησιμοποιήσετε το όχημα με την πινακίδα που αναφέρεται στην κράτησή σας, φροντίζοντας ώστε η πινακίδα να είναι καθαρή, χωρίς φθορές και να μην αποκρύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο,
  • Εκτυπώσετε το Email Επιβεβαίωσης Κράτησης με το γραμμωτό κώδικα (barcode) και να το έχετε μαζί σας προς αναγνώριση στο χώρο στάθμευσης.
Όταν βρεθείτε στο χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση θέσης στάθμευσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
Κατά την είσοδό σας:
  • Το όχημά σας αναγνωρίζεται αυτόματα στην είσοδο, εφόσον χρησιμοποιήσετε το όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας που έχετε δηλώσει στην κράτησή σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πατήσετε το κουμπί έκδοσης εισιτηρίου!). Εναλλακτικά δείχνετε το γραμμωτό κώδικα (barcode), ο οποίος αναγράφεται στο email που έχετε λάβει με την Επιβεβαίωση της Κράτησής σας, στο σχετικό αναγνώστη της μονάδας ελέγχου εισόδου. 
  • Παίρνετε το εισιτήριο που εκδίδεται αυτόματα.
  • Παρακαλείσθε να διατηρείτε το εισιτήριό σας καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που το όχημά σας παραμένει στο χώρο στάθμευσης του Αεροδρομίου.
Κατά την έξοδό σας:
  • Προτού μεταβείτε στο όχημα σας, πηγαίνετε με το εισιτήριο σας σε ένα από τα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής που βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης και πληρώστε το αντίτιμο. Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε με μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
  • Οδηγείτε έως το σημείο εξόδου από το χώρο στάθμευσης, έχοντας μαζί σας το εισιτήριο, το οποίο έχετε πληρώσει. Εισάγετε το εισιτήριο στη μονάδα ελέγχου εξόδου ώστε να σηκωθεί η μπάρα και να εξέλθετε.
Η πιστωτική σας κάρτα δε χρεώνεται τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείτε την κράτηση. Θα πληρώσετε για την υπηρεσία κράτησης θέσης στάθμευσης στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής που βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης οχημάτων, ανάλογα με την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματός σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.
Συγκεκριμένα:

i) Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι ίδια ακριβώς με εκείνη που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει, θα χρεωθείτε το αντίτιμο κράτησης που ορίζεται στο email επιβεβαίωσης της κράτησής σας.
ii) Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε το ανάλογο αντίτιμο για τον επιπλέον χρόνο στάθμευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.
iii) Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μικρότερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε το ανάλογο αντίτιμο για την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματος σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.
iv) Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης (non show), δεν θα χρεωθείτε.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις και απορίες σχετικά με την πληρωμή, μπορείτε να τις υποβάλετε γραπτώς στη διεύθυνση info.parking@aia.gr (χρόνος απόκρισης εντός μίας εργάσιμης ημέρας).

3.2. Ακυρώσεις ή Αλλαγές Κρατήσεων Θέσης Στάθμευσης
Η κράτηση σας ή μέρος αυτής μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΑΑ, στην ενότητα «Διαχείριση της Κράτησης Μου» ("Manage My Booking"). Για να έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη κράτηση, θα χρειαστείτε το μοναδικό Αριθμό Κράτησης που σας έχει δοθεί και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την κράτηση σας. Ο ΔΑΑ θα πρέπει να ειδοποιηθεί για τις ζητούμενες αλλαγές τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα έναρξης και την ημερομηνία που έχετε δηλώσει για τη Διάρκεια Στάθμευσης του Οχήματος σας.
Παράταση της Διάρκειας Στάθμευσης για την οποία έχετε κάνει κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιθυμείτε να σταθμεύσετε το Όχημά σας. Σε περίπτωση παράτασης ηλεκτρονικής κράτησης, η κράτησή σας θα αντιμετωπίζεται ως νέα κράτηση. Οι τιμές χρέωσης για τη νέα κράτηση θα βασίζονται στις θέσεις και τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχονταν κατά την πραγματοποίηση της αρχικής σας κράτησης. Συγκεκριμένα, ένας Χρήστης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κράτηση με συγκεκριμένη τιμή και στη συνέχεια επιθυμεί να παρατείνει τη διάρκεια της εν λόγω κράτησης, ενδέχεται με τη νέα κράτηση να λάβει διαφορετική προσφορά από την αρχική τιμή που του είχε δοθεί.
Δεν υφίσταται επιπλέον χρέωση για την αλλαγή ή ακύρωση ηλεκτρονικής κράτησης.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της κράτησής σας, επίσημη ειδοποίηση σχετικά με την εν λόγω ακύρωση ή αλλαγή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά τη διαδικασία της κράτησης.

4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
4.1. Μεταβολή των Γενικών και Ειδικών Όρων
Η Εταιρεία Αεροδρομίου και ο Διαχειριστής διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε τους Γενικούς & Ειδικούς  Όρους, οι οποίοι και θα αναρτώνται στις εισόδους των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

4.2. Εξαιρέσεις

Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης του Διαχειριστή ή της Εταιρείας Αεροδρομίου ισχύει και για τους υπαλλήλους, εντολοδόχους και εκπροσώπους αυτών.

4.3. Αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων

Ο Χρήστης των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, όπως αυτοί αναρτώνται προ των εισόδων των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, τους οποίους ο Χρήστης δια της εισόδου του στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και χρήσης αυτών αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.