Olympic Air - Αρχική

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το Πρόγραμμα Miles+Bonus (“Πρόγραμμα” ή “Miles+Bonus”) της αεροπορικής εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ή AEGEAN AIRLINES S.A. (“AEGEAN”), με έδρα την Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31), είναι πρόγραμμα παροχών (“Bonus”), προσφορών, προνομίων & υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (“Μέλη”), μέσω της συλλογής και εξαργύρωσης μιλίων (“Miles” ή “Μίλια”).
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος (“Όροι”) ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ της AEGEAN και των Μελών, τον τρόπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ως και τον τρόπο συγκέντρωσης μιλίων και εξαργύρωσης αυτών με Bonus. Οι εν λόγω Όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μονομερώς από την AEGEAN κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. H AEGEAN θα ενημερώνει τα Μέλη για κάθε αλλαγή στους Όρους με την αναδημοσίευση αυτών σε κάθε επόμενη έκδοση του παρόντος.
3. Στα πλαίσια του Προγράμματος, η AEGEAN γνωστοποιεί στους επιβάτες τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συλλογή μιλίων και την εξαργύρωση αυτών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
4. Διευκρινίζεται ότι το Μίλι είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος.
5. Οι κανόνες συγκέντρωσης και εξαργύρωσης Μιλίων καθορίζονται αποκλειστικά από την AEGEAN. Η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα, όπως μεταβάλει μονομερώς και οποτεδήποτε τα παραπάνω δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθεί άμεση γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών στους επιβάτες μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.aegeanair.com και των σχετικών εντύπων.
6. Το Πρόγραμμα δεν ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού από το νόμο.
7. Η Aegean έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία προειδοποίηση να ακυρώσει, όλα τα Μίλια, τις προσφορές, ως και την ιδιότητα του Μέλους σε περίπτωση παράβασης των κανόνων ορθής λειτουργίας του προγράμματος, από το ίδιο το Μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 2 ετών. Η ιδιότητα Μέλους δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, εταιρείες κάθε είδους, ως και ατομικές επιχειρήσεις.
2.    Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.
3.    Εγγραφή μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική αίτηση: Ο ενδιαφερόμενος επιβάτης συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και την αποστέλλει ηλεκτρονικά. Αυτόματα λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (e-mail) τη πλαστική Βασική Blue Miles+Bonus (Basic) κάρτα Μέλους με τον Αριθμό Λογαριασμού και τον Κωδικό Πρόσβασης.
4.    Κάθε Αριθμός Λογαριασμού είναι μοναδικός. Ο Αριθμός Λογαριασμού, ο Κωδικός Πρόσβασης και η Miles+Bonus κάρτα παρέχουν στον επιβάτη το δικαίωμα συγκέντρωσης και εξαργύρωσης μιλίων.
5.    Με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής , το Μέλος αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους.
6.    Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα, το Μέλος υποχρεούται να αναγράψει το ακριβές ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτό αναγράφεται στο/α στοιχείο/α πιστοποίησης του (ταυτότητα ή διαβατήριο).
7.    Η AEGEAN δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.
8.    Κάθε Μέλος δύναται να διατηρεί μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό (“Λογαριασμό”), στον οποίο πιστώνονται τα Μίλια που συγκεντρώνονται. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων Λογαριασμών, θα ακυρώνονται όλοι, καθώς και τα Μίλια που τυχόν έχουν συγκεντρωθεί στους Λογαριασμούς αυτούς και θα διατηρείται μόνον ο πρώτος και παλαιότερος εξ’ αυτών.
9.    Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς. Κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος, ο Λογαριασμός και τα Μίλια του θα ακυρώνονται αυτόματα.
10.    Ο Λογαριασμός και τα Μίλια ακυρώνονται αυτόματα, σε περίπτωση θανάτου του Mέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΘΜΙΔΕΣ – ΚΑΡΤΕΣ

1.    Το Miles+Bonus αποτελείται από τρεις (3) βαθμίδες Καρτών: BLUE, SILVER και GOLD, προσδιοριζόμενες  από τα Μίλια Αναβάθμισης που έχει συγκεντρώσει στο Λογαριασμό του το Μέλος εντός συγκεκριμένου χρονικού ανά περίπτωση διαστήματος.
2.    Ο αριθμός των Μιλίων Αναβάθμισης που απαιτείται για κάθε βαθμίδα Κάρτας, καθώς και τα προνόμια, που απολαμβάνουν τα Μέλη κάθε βαθμίδας του προγράμματος, μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την AEGEAN χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
3.    Κάθε Κάρτα είναι ατομική, αμεταβίβαστη, ανεκχώρητη και αναγράφει το όνομα του δικαιούχου-Μέλους. Η Κάρτα παραμένει πάντοτε ιδιοκτησία της AEGEAN, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει ή ακυρώσει ή/και αντικαταστήσει με Κάρτα ιδίου ή άλλου επιπέδου. Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.
4.    Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας, το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την AEGEAN, καλώντας στο 801 11 20000 ή να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο www.aegeanair.com και να συμπληρώσει την αίτηση απώλειας κάρτας, ηλεκτρονικά.
5.    Οι Κάρτες Μελών και συνεπακόλουθα και οι κωδικοί τους, δεν θα ακυρώνονται ποτέ, όσο το μέλος παραμένει και κάτοχος των καρτών συναλλαγών Aegean Bonus Visa και Aegean Visa Κύπρου.

Α. BLUE Κάρτα:

Το Blue Μέλος θα παραλάβει την πλαστική Blue Κάρτα του μόλις πραγματοποιήσει μία πτητική δραστηριότητα με AEGEAN, Olympic Air ή με κάποια από τις εταιρείες μέλη της Star Alliance. Η πλαστική Blue Κάρτα δεν θα αποσταλεί στο Μέλος που δεν έχει καμία  καταχωρημένη πτητική δραστηριότητα. Η Blue κάρτα θα φέρει τον ίδιο Αριθμό Λογαριασμού και Κωδικό πρόσβασης με την προσωρινή Blue Κάρτα.
Τα νέα Μέλη έχουν το δικαίωμα να καταχωρήσουν αναδρομικά Μίλια στο Λογαριασμό τους, για πτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα στείλουν στο Miles+Bonus τα απαιτούμενα έγγραφα (απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης).
Εάν το Blue Μέλος δεν έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πτητική δραστηριότητα μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας καταχωρημένης και έγκυρης στο Λογαριασμό του πτήσης, η Κάρτα και ο Λογαριασμός απενεργοποιούνται για ένα διάστημα 12μηνών – μέσα στο οποίο το Μέλος μπορεί να δηλώσει πτήση του προηγούμενου έτους ώστε η κάρτα να ενεργοποιηθεί ξανά – και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (εξαργύρωση ή συγκέντρωση μιλίων). Μετά το πέρας του 12μήνου και εφόσον ο λογαριασμός δεν έχει ενεργοποιηθεί θα κλείνει οριστικά.
Το Blue Μέλος, που έχει συγκεντρώσει 12.000 Μίλια Αναβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο (2) πτήσεων με AEGEAN ή/και Olympic Air ή συνολικά 24.000 Μίλια Αναβάθμισης ανεξάρτητα από τη συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρία μέσα σε δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες από την ημερομηνία σύμφωνα με την οποία έγινε Blue Μέλος του Προγράμματος, θα αναβαθμίζεται στο Silver επίπεδο και θα λαμβάνει τη Silver Κάρτα.
Διευκρινίζεται ότι: (α) εάν το Blue Μέλος δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Μιλίων που απαιτούνται για την Αναβάθμισή του στη Silver βαθμίδα εντός των 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης καταχωρημένης πτήσης,  τότε τα συγκεντρωθέντα Μίλια Αναβάθμισης δεν θα μηδενίζονται αυτόματα, αλλά διαδοχικά μόλις συμπληρώνεται ένα (1) έτος από την εκάστοτε ημέρα πτήσης, τελεσθείσα εντός της 12μηνης περιόδου. (β) Η δωδεκάμηνη χρονική περίοδος συγκέντρωσης των αρχικών 12.000 Μιλίων θα αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης καταχωρημένης για Μίλια πτήσης (έγκυρα Μίλια). (γ) για τους κατόχους των καρτών συναλλαγών Aegean Bonus Visa και Aegean Visa Κύπρου, μόνο τα πρώτα μίλια καλωσορίσματος (Bonus) που απέκτησαν με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα, προσμετρούνται και ως Μίλια Αναβάθμισης.

Β. SILVER Κάρτα:

Το Silver Μέλος, θα πρέπει να συγκεντρώσει 8.000 Μίλια Αναβάθμισης συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο (2) πτήσεων με AEGEAN ή/και Olympic Air ή συνολικά 16.000 Μίλια Αναβάθμισης ανεξάρτητα από τη συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρεία μέσα σε δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες από την ημερομηνία σύμφωνα με την οποία έγινε Silver Μέλος του Προγράμματος, ώστε να ανανεωθεί  αυτόματα η βαθμίδα της Κάρτας του για ένα (1) χρόνο. Εάν το Silver Μέλος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα ανωτέρω Μίλια εντός του ανωτέρω χρόνου, θα υποβιβαστεί στη Blue βαθμίδα.
Το Silver Μέλος, που έχει συγκεντρώσει 24.000 Μίλια Αναβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων (4) πτήσεων με AEGEAN ή/και Olympic Air ή συνολικά 48.000 Μίλια Αναβάθμισης ανεξάρτητα από τη συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρεία μέσα σε δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες από την ημερομηνία σύμφωνα με την οποία έγινε Silver Μέλος του Προγράμματος, θα αναβαθμίζεται στη Gold βαθμίδα και θα λαμβάνει τη Gold Κάρτα.

Γ. GOLD Κάρτα:

Το Gold Μέλος, θα πρέπει να συγκεντρώσει 12.000 Μίλια Αναβάθμισης συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων (4) πτήσεων με AEGEAN ή/και Olympic Air ή συνολικά 24.000 Μίλια Αναβάθμισης ανεξάρτητα από τη συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρεία μέσα σε δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες από την ημερομηνία σύμφωνα με την οποία έγινε Gold Μέλος του Προγράμματος, ώστε να ανανεωθεί  αυτόματα η βαθμίδα της Κάρτας του για ένα (1) χρόνο. Εάν το Gold Μέλος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα ανωτέρω Μίλια εντός του ανωτέρω χρόνου, θα υποβιβαστεί στη Silver βαθμίδα.

Τα Μίλια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α.  Μίλια Αναβάθμισης (Tier Miles): Τα Μίλια Αναβάθμισης προσδιορίζουν τη βαθμίδα του προγράμματος στο οποίο ανήκει το Μέλος. Αφορούν, δηλαδή, στα Μίλια που κάθε Μέλος συγκεντρώνει αθροιστικά από συγκεκριμένες δραστηριότητες, προκειμένου να γίνει κάτοχος της Blue, της Silver και στη συνέχεια της Gold Κάρτας.
Τα Μίλια Αναβάθμισης συγκεντρώνονται από πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και των εταιρειών-μελών της Star Alliance και έχουν διάρκεια ζωής 12 μηνών.
Β.  Μίλια Εξαργύρωσης (Award Miles): Τα Μίλια Εξαργύρωσης αφορούν στα Μίλια που κάθε Μέλος συγκεντρώνει, προκειμένου να τα εξαργυρώσει, ανταλλάσσοντάς τα με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει το Πρόγραμμα. Τα Μίλια Εξαργύρωσης συγκεντρώνονται από πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και από προϊόντα και υπηρεσίες των συνεργατών του Προγράμματος και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN/ OLYMPIC AIR

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN  ΚΑΙ OLYMPIC AIR

Για την καταχώριση Μιλίων από πτήση AEGEAN ή Olympic Air σε ένα Λογαριασμό, θα πρέπει (α) η αντίστοιχη δραστηριότητα να έχει πραγματοποιηθεί από το ίδιο το Μέλος, (β) η πτήση να έχει πραγματοποιηθεί από την AEGEAN ή την Olympic Air και (γ) να υπάρχει πλήρης ταύτιση στοιχείων Μέλους και επιβάτη.
1.    Τα Μίλια καταχωρούνται μόνο στο Λογαριασμό Μέλους που τα διένυσε.
2.    Τα Μίλια συγκεντρώνονται και καταχωρούνται σε εισιτήρια με ναύλο του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου ναύλων της AEGEAN και της Olympic Air και σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Συγκέντρωσης Μιλίων, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN, στην ενότητα του Miles+Bonus. Δεν καταχωρούνται Μίλια σε δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια, σε εισιτήρια ειδικών προσφορών ή συμφωνιών ανταλλαγής υπηρεσιών (barters) και σε εισιτήρια ναυλωμένων πτήσεων (charters). Εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε ναύλο που δεν συμπεριλαμβάνεται στον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα Συγκέντρωσης Μιλίων της AEGEAN και της Olympic Air, δεν κερδίζουν Μίλια.
3.    Τα Μέλη δεν δύνανται να μεταβιβάσουν τα Μίλια με οιονδήποτε τρόπο ή να τα εκχωρήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να τα συνδυάσουν με Μίλια άλλου Μέλους προκειμένου να λάβουν από κοινού μία προσφορά.
4.    Τα Μίλια δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κλπ.) Μιλίων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
5.    Τα μίλια που συλλέγονται από πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air αντιστοιχούν τόσο σε Εξαργυρώσιμα (Award Miles) όσο και σε Μίλια Αναβάθμισης (Tier Miles).
6.    Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους, όλα τα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται αυτόματα και δεν είναι πλέον ανταλλάξιμα με προσφορές.
7.    Κάθε επιβάτης - Μέλος του Προγράμματος πρέπει να δηλώνει τον Αριθμό Λογαριασμού του κατά την κράτηση του αεροπορικού εισιτηρίου, και να προσκομίζει την Κάρτα του κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων (check-in), διαφορετικά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των Μιλίων στο λογαριασμό του. Τα αποκόμματα των εισιτηρίων, οι κάρτες επιβίβασης, ή/και κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο πρέπει να φυλάσσονται από το Μέλος, ωσότου τα αναλογούντα Μίλια από την AEGEAN ή την Olympic Air πτήση εμφανιστούν στο λογαριασμό του. Η AEGEAN δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προσδιορίζει κατά πόσο το προσκομισθέν από το Μέλος στοιχείο συνιστά επαρκή απόδειξη.
8.    Τα συγκεντρωθέντα Μίλια από πτήση εμφανίζονται στο Λογαριασμό μία εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της πτήσης του Μέλους, και εφόσον έχει γίνει πλήρης ταύτιση στοιχείων, ενδεικτικά ταύτιση στοιχείων Επιβάτη με αντίστοιχα στοιχεία στο λογαριασμό του Μέλους κ.α.. Κάθε Μέλος δύναται να ενημερώνεται για τα Μίλια που έχει συγκεντρώσει μέσα από την Online Διαχείριση του Λογαριασμού Miles+Bonus στην ιστοσελίδα www.aegeanair.com ή καλώντας στο 801 11 20000, σε συνεχή βάση, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα
9.    Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο λογαριασμό Μιλίων που έχουν πραγματοποιηθεί, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση αναδρομικής πίστωσης μιλίων από πτήση μέσα από την Online Διαχείριση του Λογαριασμού Miles+Bonus.  Tα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ήτοι κάρτες επιβίβασης, αποκόμματα εισιτηρίων ή/και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο παρακαλούμε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από το τμήμα του Miles&Bonus. Οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού Μιλίων θα πρέπει να κοινοποιούνται στην AEGEAN εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Μέλος ισχυρίζεται ότι τα εν λόγω Μίλια έχουν πραγματοποιηθεί, άλλως χάνονται.

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ AEGEAN/OLYMPIC AIR:

Τα Μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον επαρκή αριθμό Μιλίων Εξαργύρωσης, που απαιτείται για την ανταλλαγή και εξαγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου-προσφορά («Εισιτήριο»), σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης Μιλίων, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN, στην Ενότητα Miles+Bonus.
1.    Το Εισιτήριο αφορά ταξίδι σε προορισμό εσωτερικού ή εξωτερικού του δικτύου των προγραμματισμένων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air.
2.    Αναφορικά με τη διαδικασία εξαργύρωσης μιλίων σε αεροπορικά εισιτήρια με την AEGEAN ΄ή την Olympic Air, το Μέλος θα πρέπει να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την κράτηση και έκδοση Εισιτηρίων μέσα από την online διαχείριση του Miles+Bonus Λογαριασμού στην ιστοσελίδαwww.aegeanair.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 801 11 20000 από σταθερό με αστική χρέωση ή στο (+30) 210 6261000 από κινητό ή από το εξωτερικό σε συνεχή βάση, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.
3.    H έκδοση του Εισιτηρίου πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κράτηση και γίνεται αυτόματη αφαίρεση των αντίστοιχων Εξαργυρώσιμων Μιλίων (Award Miles) από το Λογαριασμό του Μέλους. Η κράτηση Εισιτηρίου θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 24ώρες πριν από την ημερομηνία της επιθυμητής από το Μέλος αναχώρησης για ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού. Σε περιπτώσεις όπου ο επιβάτης έχει ζητήσει έκδοση εισιτηρίου από τα γραφεία αεροδρομίου της Aegean, τότε τα αντίστοιχα Μίλια θα αφαιρεθούν ανεξάρτητα από το εάν εκδοθεί ή όχι τελικά το εισιτήριο.
4.    Η εξαργύρωση Μιλίων με Εισιτήρια υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων. Η AEGEAN δύναται να περιορίσει ή να αποκλείσει τη διαθεσιμότητα των ανταλλάξιμων με Μίλια θέσεων για συγκεκριμένη πτήση ή/και ανά περιόδους, ή/και ανά προορισμούς. Η γενική διαθεσιμότητα θέσεων προς πώληση δεν συνεπάγεται απαραίτητα δυνατότητα παροχής δωρεάν Εισιτηρίου που προκύπτει από εξαργύρωση Μιλίων σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
5.    Το Μέλος δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα έκδοσης Εισιτηρίου σε συγγενικό ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, που το Μέλος θα υποδείξει εγγράφως στο Τμήμα Loyalty / Miles+Bonus.
6.    Όλα τα Εισιτήρια θα εκδίδονται σε επιβεβαιωμένες θέσεις.
7.    Τα Εισιτήρια δεν εκδίδονται “open”, ήτοι με ανοιχτή ημερομηνία αναχώρησης ή/και επιστροφής.
8.    Η κράτηση και η έκδοση των Εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω της ιστοσελίδας της AEGEAN (ενότητα Miles+Bonus, “Εξαργύρωση Μιλίων σε Πτήση”) και από τα γραφεία κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων της AEGEAN. Τα Εισιτήρια δεν εκδίδονται από Γραφεία Ταξιδίων.
9.    Πολιτική Αλλαγής Εισιτηρίων Εξαργύρωσης: Tο Μέλος δύναται να αιτηθεί αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της πτήσης (όχι αλλαγή της διαδρομής ή του ναύλου), έως και τριάντα (30) λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης, με χρέωση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο.
10.    Πολιτική Ακύρωσης Εισιτηρίων Εξαργύρωσης: Όταν η κράτηση / έκδοση έχει πραγματοποιηθεί και έχει ζητηθεί η ακύρωσή της έως και τριάντα (30) λεπτά  πριν από την αναχώρηση της πτήσης,  τα μίλια θα επιστρέφονται στο ακέραιο στο λογαριασμό του Μέλους, ενώ για την ακύρωση το Μέλος θα επιβαρύνεται με 20 Ευρώ ακυρωτικά ανά εισιτήριο. Η ακύρωση του Εισιτηρίου σε διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) λεπτών από την αναχώρηση της πρώτης πτήσης του Εισιτηρίου δεν είναι εφικτή.
11.    Η αλλαγή ή η ακύρωση κράτησης και εκδοθέντος Εισιτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί καλώντας στην AEGEAN στο 801 11 20000 από σταθερό με αστική χρέωση ή στο (+30) 210 6261000 καλώντας από κινητό ή από το εξωτερικό, σε συνεχή βάση, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.
12.    Πολιτική non-show επιβάτη σε Εισιτήρια Εξαργύρωσης: Σε περίπτωση non-show επιβάτη (όταν δηλ. ο επιβάτης έχει εκδώσει το Εισιτήριο, και χωρίς να ενημερώσει την AEGEAN δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο για να πραγματοποιήσει την πτήση του) το Εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και το μέλος / επιβάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Aegean Airlines για να επιστραφούν τα μίλια στο λογαριασμό του ενώ θα επιβαρύνεται με 30 Ευρώ ακυρωτικά (no-show fee) ανά εισιτήριο. Το Μέλος δύναται να αιτηθεί αλλαγή του Εισιτηρίου με επιπλέον επιβάρυνση  20 Ευρώ και σύμφωνα με τον όρο εννέα (9) του παρόντος.
13.    Τα εισιτήρια δεν μπορούν να εκδοθούν για τις παρακάτω χρονικές περιόδους (black-out periods): από 1/1 έως και 8/1 έκαστου έτους, την περίοδο της Καθαράς Δευτέρας κάθε έτους, την Μεγάλη Εβδομάδα του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα έκαστου έτους, την περίοδο της 1η Μαΐου εκάστου έτους, την περίοδο του Αγίου Πνεύματος, από 12/8 έως και 18/8 έκαστου έτους, από 25/10 έως και 28/10 έκαστου έτους, την περίοδο της 25ης Μαρτίου και από 23/12 έως και 31/12 έκαστου έτους.
14.    Αλλαγή κλάσης εισιτηρίου δεν θα γίνεται δεκτή μετά την έκδοση του Εισιτηρίου.
15.    Διευκρινίζεται ότι τα Εισιτήρια δεν περιλαμβάνουν φόρους, τέλη αεροδρομίου, π.χ. χρεώσεις του Δ.Α.Α. (Διεθνούς Αερολιμένoς Αθηνών), επασφάλιστρα, ως και κάθε επιπλέον χρέωση ή τέλος (συνολικά καλουμένων “Χρεώσεις”) επιβαλλόμενη στους επιβάτες από οποιαδήποτε Κρατική Αρχή. Οι Χρεώσεις βαρύνουν το Μέλος και καταβάλλονται από αυτό κατά την έκδοση του Εισιτηρίου του.
16.    Τα Εισιτήρια που εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Aegean Airlines (ενότητα Miles+Bonus, “Εξαργύρωση Μιλίων σε Πτήση”), δεν επιβαρύνονται με χρέωση συναλλαγής. Εισιτήρια εξαργύρωσης που εκδίδονται είτε από το τηλεφωνικό κέντρο της Aegean είτε από άλλα σημεία πώλησης της Aegean επιβαρύνονται με χρέωση συναλλαγής 20 ευρώ για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
17.    Η αεροπορική μεταφορά των επιβατών της AEGEAN υπόκειται στους όρους της αεροπορικής μεταφοράς (conditions of carriage) της AEGEAN και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αερομεταφορών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN:

Τα Μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον επαρκή αριθμό Μιλίων Εξαργύρωσης που απαιτείται για την ανταλλαγή και εξαγορά με την αναβάθμιση θέσης σε Business Class, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης Μιλίων για αναβάθμιση θέσης, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Aegean, στην Ενότητα Miles&Bonus.

1. Η Εξαργύρωση Μιλίων για Αναβάθμιση Θέσης παρέχεται για ταξίδι σε προορισμό εσωτερικού ή εξωτερικού του δικτύου των προγραμματισμένων πτήσεων της Aegean.
2. Η Εξαργύρωση Μιλίων για Αναβάθμιση Θέσης παρέχεται μόνο στις πτήσεις όπου η Business Class είναι διαθέσιμη, ενώ το αίτημα αναβάθμισης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση της αντίστοιχης πτήσης.
3. Το Εισιτήριο πρέπει να έχει εκδοθεί σε κατηγορία ναύλου Flex. ,
4. Προκειμένου να αναβαθμίσει τη θέση του σε Business Class εξαργυρώνοντας Μίλια, το Μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Aegean (στο 801 11 20000 από σταθερό τηλέφωνο ή το +30 210 6261000 από κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό σε συνεχή βάση, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα).
5. Κατόπιν της αναβάθμισης, ο επιβάτης απολαμβάνει τα προνόμια που παρέχονται βάσει του αναβαθμισμένου ναύλου του στην Business Class ως προς τις υπηρεσίες και το ταξίδι, π.χ. προτεραιότητα στο check-in και την παραλαβή αποσκευών, επιπλέον βάρος αποσκευών, πρόσβαση στα lounges, κ.λπ..
6. Η συλλογή Μιλίων:
i.    είναι εφικτή σύμφωνα με το αρχικά αγορασμένο εισιτήριο (ναύλος σε Economy Class), και όχι βάσει του ναύλου στον οποίο πραγματοποιήθηκε η πτήση (Business Class)
ii.    γίνεται σύμφωνα με τη σχετική αναφορά του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 του παρόντος (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN                   
7. Η δυνατότητα Αναβάθμισης Θέσης σε Business Class με εξαργύρωση Μιλίων υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων. Η Aegean δύναται να περιορίσει ή να αποκλείσει τη διαθεσιμότητα των ανταλλάξιμων με Μίλια θέσεων Business Class για συγκεκριμένη πτήση ή/και ανά περιόδους, ή/και ανά προορισμούς. Η γενική διαθεσιμότητα θέσεων προς πώληση δεν συνεπάγεται απαραίτητα δυνατότητα παροχής δωρεάν Αναβάθμισης που προκύπτει από εξαργύρωση Μιλίων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
8. Το Μέλος δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα Αναβάθμισης Θέσης με Εξαργύρωση Μιλίων σε συγγενικό ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, που το Μέλος θα υποδείξει εγγράφως στο Τμήμα Loyalty/Miles+Bonus, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του της παραγράφου 3. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι εφικτή η συγκέντρωση μιλίων στο Λογαριασμό του Μέλους.
9.  Όλες οι Αναβαθμίσεις Θέσεων θα αφορούν Εισιτήρια σε επιβεβαιωμένες θέσεις που η εκδότρια εταιρία θα είναι η Aegean (stock number 390).
10. Οι Αναβαθμίσεις Θέσεων δεν εκδίδονται “open”, ήτοι με ανοιχτή ημερομηνία αναχώρησης ή/και επιστροφής.
11. Όταν έχει εκδοθεί το Εισιτήριο με Αναβάθμιση Θέσης δεν επιτρέπεται αλλαγή, διαδρομής. Αλλαγές εισιτηρίων δύναται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους του αγορασμένου ναύλου.  
12. Όταν η κράτηση έχει πραγματοποιηθεί και έχει ζητηθεί η ακύρωσή της έως και 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης, τότε τα μίλια θα επιστρέφονται στο ακέραιο στο λογαριασμό του Μέλους, ενώ για την ακύρωση το Μέλος θα επιβαρύνεται σ σύμφωνα με τους όρους το αγορασμένου ναύλου και με  επιπλέον 20€ χρέωση συναλλαγής ανά εισιτήριο. Εάν ζητηθεί ακύρωση της κράτησης σε διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών από την ώρα αναχώρησης της πτήσης, τότε θα αφαιρείται αυτόματα από το λογαριασμό του Μέλους το σύνολο των εξαργυρώσιμων Μιλίων που απαιτούνται για την Αναβάθμιση Θέσης. Η ακύρωση της Αναβάθμισης Θέσης με Εξαργύρωση Μιλίων δεν επιτρέπεται.
Σε περίπτωση non-show επιβάτη (όταν δηλ. ο επιβάτης έχει εκδώσει το Εισιτήριο και, χωρίς να ενημερώσει την Aegean, δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο για να πραγματοποιήσει την πτήση του) το Εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα   Τα μίλια θα επιστρέφονται στο ακέραιο στο λογαριασμό του Μέλους, ενώ για το non-show, το Μέλος θα επιβαρύνεται σύμφωνα με τους όρους το αγορασμένου ναύλου και με επιπλέον 30€ ακυρωτικά (non show fee)  ανά εισιτήριο
Διευκρινίζεται ότι κατά την Εξαργύρωση Μιλίων για Αναβάθμιση θέσης σε Business Class ενδέχεται να προκύψει διαφορά μεταξύ του αρχικά αγορασμένου Εισιτηρίου και του νέου, η οποία αφορά σε φόρους, τέλη αεροδρομίου, π.χ. χρεώσεις του Δ.Α.Α. (Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών), επασφάλιστρα, ως και κάθε επιπλέον χρέωση ή τέλος (συνολικά καλουμένων «Χρεώσεις») επιβαλλόμενη στους επιβάτες από οποιαδήποτε Κρατική Αρχή. Η πιθανή αυτή διαφορά στις Χρεώσεις βαρύνει το Μέλος και καταβάλλεται από αυτό κατά την έκδοση του Εισιτηρίου του με την Αναβάθμιση Θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ AEGEAN ME ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ STAR ALLIANCE

Τα μέλη του Προγράμματος μπορούν να συγκεντρώνουν και να εξαργυρώνουν μίλια σε πτήσεις των συμβεβλημένων στο Πρόγραμμα αεροπορικών εταιρειών- μέλη της Star Alliance. Διευκρινίζεται ότι η πτήση θα πρέπει να πραγματοποιείται από τις ίδιες τις εταιρείες και όχι από συνεργασία τους με κάποια άλλη αεροπορική εταιρεία (code-share πτήσεις).
Τα μίλια που συλλέγονται σε οποιαδήποτε πτήση εντός του δικτύου της Star Alliance αντιστοιχούν τόσο σε Εξαργυρώσιμα (Award Miles), όσο και σε Μίλια Αναβάθμισης (Tier Miles).
Οι εξαργυρώσεις μιλίων δύνανται να γίνουν για έκδοση δωρεάν αεροπορικού εισιτηρίου εντός του δικτύου της Star Alliance.
Δεν μπορεί να γίνει μεταφορά μιλίων από την κάρτα Miles&Bonus της AEGEAN στις κάρτες των αντίστοιχων προγραμμάτων τακτικών επιβατών των άλλων εταιρειών-μελών της Star Alliance και το αντίστροφο.
Τα Χρυσά Μέλη του Miles&Bonus έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις αίθουσες αναμονής (lounges) που είναι συμβεβλημένες με το δίκτυο της Star Alliance σε όλο τον κόσμο. Προϋπόθεση για την είσοδο είναι η επίδειξη της Χρυσής Κάρτας Μέλους η οποία φέρει το λογότυπο της Star Alliance και του αποδεικτικού επιβίβασης (boarding pass) με το διακριτικό *G, ως τεκμήριο της βαθμίδας του Μέλους στο Πρόγραμμα Miles&Bonus, αλλά και η επικείμενη πτήση να είναι με αερομεταφορέα – μέλος της Star Alliance.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ STAR ALLIANCE:


Για την καταχώρηση Μιλίων σε ένα Λογαριασμό, θα πρέπει η αντίστοιχη πτήση να έχει πραγματοποιηθεί από το Μέλος. Τα Μίλια συγκεντρώνονται και καταχωρούνται σε εισιτήρια με ναύλο του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου ναύλων της αντίστοιχης εταιρείας-μέλους της Star Alliance και σύμφωνα με τους Πίνακες Συγκέντρωσης Μιλίων, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN, στην Ενότητα Miles&Bonus. Εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε ναύλο που δεν συμπεριλαμβάνεται στον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα συγκέντρωσης μιλίων της εταιρείας-μέλους της Star Alliance, η οποία πραγματοποίησε την εκάστοτε πτήση, δεν κερδίζουν Μίλια.
Τα Μίλια καταχωρούνται μόνο στο λογαριασμό Μέλους που τα διένυσε και εφόσον υπάρχει πλήρης ταύτιση στοιχείων, ενδεικτικά ταύτιση στοιχείων Επιβάτη με αντίστοιχα στοιχεία στο λογαριασμό του Μέλους κ.α..
Τα Μέλη δεν δύνανται να μεταβιβάσουν τα Μίλια με οιονδήποτε τρόπο ή να τα εκχωρήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να τα συνδυάσουν με Μίλια άλλου Μέλους προκειμένου να λάβουν από κοινού μία προσφορά.
Τα Μίλια δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κλπ.) Μιλίων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους, όλα τα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται αυτόματα και δεν είναι πλέον ανταλλάξιμα με προσφορές.
Κάθε επιβάτης - Μέλος του Προγράμματος πρέπει να δηλώνει τον Αριθμό Λογαριασμού του κατά την κράτηση του αεροπορικού εισιτηρίου, και να προσκομίζει την Κάρτα του κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων (check-in), διαφορετικά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των Μιλίων στον λογαριασμό του. Τα αποκόμματα των εισιτηρίων, οι κάρτες επιβίβασης, ή/και κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο πρέπει να φυλάσσεται από το Μέλος, ωσότου τα Μίλια εμφανιστούν στο λογαριασμό του. Η AEGEAN δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να προσδιορίζει κατά πόσο το προσκομισθέν από το Μέλος στοιχείο συνιστά επαρκή απόδειξη.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης Μιλίων στο λογαριασμό, μετά το πέρας 14 ημερών από την πραγματοποίηση της πτήσης, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση αναδρομικής πίστωσης μιλίων από πτήση μέσα από την Online Διαχείριση του Λογαριασμού Miles&Bonus. Tα αναλογούντα μίλια πιστώνονται στο Λογαριασμό του Μέλους έπειτα από δύο (2) εβδομάδες, το αργότερο, και κατόπιν σχετικής απάντησης από την εταιρεία-μέλος της Star Alliance στην οποία είχε πραγματοποιηθεί η πτήση. Για υπάρχοντα μέλη, η δυνατότητα αναδρομικής πίστωσης μιλίων είναι εφικτή για πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν έως και 12 μήνες πριν από την καταχώρηση του σχετικού αιτήματος (εξαιρούνται οι Air New Zealand, LOT Polish, South Africa Airways και TAP Portugal, στις οποίες η αναδρομική πίστωση μιλίων είναι εφικτή για πτήσεις έως και 6 μήνες πριν το σχετικό αίτημα).
Οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού Μιλίων θα πρέπει να κοινοποιούνται στην AEGEAN εντός του ορισμένου από την κάθε εταιρεία-μέλος της Star Alliance χρονικού διαστήματος, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN, στην Ενότητα Miles&Bonus, ειδάλλως, τα εν λόγω Μίλια χάνονται.
Οποιαδήποτε αίτηση για αναδρομική πίστωση μιλίων σε πτήση εταιρείας-μέλους της Star Alliance γίνεται δεκτή μόνο για πτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία ένταξης της AEGEAN στο δίκτυο της Star Alliance κι έπειτα (30 Ιουνίου 2010).

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ STAR ALLIANCE:


Τα Μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον επαρκή αριθμό έγκυρων Μιλίων, που απαιτείται για την ανταλλαγή και εξαγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου-προσφορά (“Eισιτήριο”), σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης Μιλίων σε πτήση του δικτύου Star Alliance όπως δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, στην Ενότητα Miles&Bonus. Το Εισιτήριο θα αφορά ταξίδι σε προορισμό εσωτερικού ή εξωτερικού του δικτύου των προγραμματισμένων πτήσεων των εταιρειών-μελών της Star Alliance. Αναφορικά με τη διαδικασία εξαργύρωσης μιλίων, το Μέλος θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση εξαργύρωσης Μιλίων μέσα από την online Διαχείριση του Miles&Bonus Λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.aegeanair.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 801 11 20000 από σταθερό με αστική χρέωση ή στο (+30) 210 6261000 από κινητό ή από το εξωτερικό σε συνεχή βάση, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Με την πραγματοποίηση της κράτησης, γίνεται αυτόματη αφαίρεση των αντίστοιχων Μιλίων από το Λογαριασμό του Μέλους. Η κράτηση Εισιτηρίου θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 24ώρες πριν από την ημερομηνία της επιθυμητής από το Μέλος αναχώρησης για ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού.
Η εξαργύρωση Μιλίων με Εισιτήρια υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων. Η επιλεγμένη εταιρεία-μέλος της Star Alliance δύναται να περιορίσει ή να αποκλείσει την διαθεσιμότητα των ανταλλάξιμων με Μίλια θέσεων για συγκεκριμένη πτήση ή/και ανά περιόδους, ή/και ανά προορισμούς. Η γενική διαθεσιμότητα θέσεων προς πώληση δεν συνεπάγεται απαραίτητα δυνατότητα παροχής δωρεάν Εισιτηρίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
Το Μέλος δύναται να μεταβιβάσει το δικαίωμα έκδοσης Εισιτηρίου σε συγγενικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο, που το Μέλος θα υποδείξει εγγράφως στο Τμήμα Loylaty/Miles&Bonus.
Όλα τα Εισιτήρια θα εκδίδονται σε επιβεβαιωμένες θέσεις.
Τα Εισιτήρια δεν εκδίδονται “open”, ήτοι με ανοιχτή ημερομηνία αναχώρησης ή/και επιστροφής.
Η κράτηση και η έκδοση των Εισιτήριων γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τα γραφεία κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων της AEGEAN. Τα Εισιτήρια δεν εκδίδονται από Γραφεία Ταξιδίων.
Πολιτική Αλλαγής Εισιτηρίων Εξαργύρωσης: 1. Για Εισιτήρια που η κράτηση / έκδοση πραγματοποιήθηκε έως και τις 14/09/2012, δεν επιτρέπεται αλλαγή ημερομηνίας, πτήσης & διαδρομής. 2. Για Εισιτήρια που η κράτηση / έκδοση πραγματοποιήθηκε από τις 15/09/2012 και πέρα, το Μέλος δύναται να αιτηθεί αλλαγή ημερομηνίας και ώρας της πτήσης (όχι αλλαγή της διαδρομής ή του ναύλου), έως και τριάντα (30) λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης, με χρέωση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο.
Πολιτική Ακύρωσης Εισιτηρίων Εξαργύρωσης: 1. Για Εισιτήρια που η κράτηση / έκδοση πραγματοποιήθηκε έως και τις 14/09/2012 ισχύει το εξής : Εάν ζητηθεί ακύρωση έως και 24 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης της πρώτης πτήσης του εισιτηρίου, τότε ο λογαριασμός του Μέλους θα χρεώνεται με το 50% των αντίστοιχων εξαργυρώσιμων Μιλίων της συγκεκριμένης προσφοράς. Εάν ζητηθεί ακύρωση της κράτησης σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την ώρα αναχώρησης της πρώτης πτήσης, τότε θα αφαιρείται αυτόματα από το Λογαριασμό του Μέλους το σύνολο των εξαργυρώσιμων Μιλίων που απαιτούνται για το Εισιτήριο. 2. Για Εισιτήρια που η κράτηση / έκδοση πραγματοποιήθηκε από τις 15/09/2012 και πέρα : Όταν η κράτηση / έκδοση έχει πραγματοποιηθεί και έχει ζητηθεί η ακύρωσή της έως και τριάντα (30) λεπτά  πριν από την αναχώρηση της πτήσης,  τα μίλια θα επιστρέφονται στο ακέραιο στο λογαριασμό του Μέλους, ενώ για την ακύρωση το Μέλος θα επιβαρύνεται με 20 Ευρώ ακυρωτικά ανά εισιτήριο. Η ακύρωση του Εισιτηρίου σε διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) λεπτών από την αναχώρηση της πρώτης πτήσης του Εισιτηρίου δεν είναι εφικτή.
Η αλλαγή ή η ακύρωση κράτησης και εκδοθέντος Εισιτηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί καλώντας στην AEGEAN στο 801 11 20000 από σταθερό με αστική χρέωση ή στο (+30) 210 6261000 καλώντας από κινητό ή από το εξωτερικό, σε συνεχή βάση, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Πολιτική non-show επιβάτη σε Εισιτήρια Εξαργύρωσης: 1.  Για Εισιτήρια που η κράτηση / έκδοση πραγματοποιήθηκε έως και τις 14/09/2012 ισχύει το εξής :  σε περίπτωση non-show επιβάτη (όταν δηλ. ο επιβάτης έχει εκδώσει το Εισιτήριο, και χωρίς να ενημερώσει την AEGEAN δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο για να πραγματοποιήσει την πτήση του) το Εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και τα αντίστοιχα Εξαργυρώσιμα Μίλια αφαιρούνται από τον Λογαριασμό του Μέλους.  2. Για Εισιτήρια που η κράτηση / έκδοση πραγματοποιήθηκε από τις 15/09/2012 και πέρα : Σε περίπτωση non-show επιβάτη (όταν δηλ. ο επιβάτης έχει εκδώσει το Εισιτήριο, και χωρίς να ενημερώσει την AEGEAN δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο για να πραγματοποιήσει την πτήση του) το Εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και το μέλος / επιβάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Aegean Airlines για να επιστραφούν τα μίλια στο λογαριασμό του ενώ θα επιβαρύνεται με 30 Ευρώ ακυρωτικά (no-show fee) ανά εισιτήριο. Το Μέλος δύναται να αιτηθεί αλλαγή του Εισιτηρίου με επιπλέον επιβάρυνση  20 Ευρώ και σύμφωνα με τον όρο εννέα (9) του παρόντος.
Τα εισιτήρια δεν μπορούν να εκδοθούν για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (black out periods), όπως αυτές καθορίζονται από την κάθε εταιρεία, και δημοσιεύονται στις επίσημες ιστοσελίδες τους.
Διευκρινίζεται ότι τα Εισιτήρια δεν περιλαμβάνουν φόρους, τέλη αεροδρομίου, επασφάλιστρα, ως και κάθε επιπλέον χρέωση ή τέλος (συνολικά καλουμένων “Χρεώσεις”) επιβαλλόμενη στους επιβάτες από οποιαδήποτε Κρατική Αρχή. Οι Χρεώσεις βαρύνουν το Μέλος και καταβάλλονται από αυτό κατά την έκδοση του Εισιτηρίου του.
Εισιτήρια εξαργύρωσης που εκδίδονται από το τηλεφωνικό κέντρο της Aegean επιβαρύνονται με χρέωση συναλλαγής 20 ευρώ.
Εισιτήρια που χάθηκαν ή κλάπηκαν, δεν επανεκδίδονται από την AEGEAN, ούτε επιστρέφεται η αξία τους.
Η αεροπορική μεταφορά των επιβατών της εκάστοτε εταιρείας-μέλους της Star Alliance υπόκειται στους όρους της αεροπορικής μεταφοράς (conditions of carriage) της ίδιας και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αερομεταφορών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ STAR ALLIANCE:

1. Τα Μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον επαρκή αριθμό Μιλίων Εξαργύρωσης που απαιτείται για την ανταλλαγή και εξαγορά με την αναβάθμιση θέσης από Economy Class σε Business Class ή από Business Class σε First Class, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης Μιλίων για αναβάθμιση θέσης σε πτήσεις των μελών της Star Alliance, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Aegean, στην Ενότητα Miles&Bonus.
2. Η Εξαργύρωση Μιλίων για Αναβάθμιση Θέσης παρέχεται για ταξίδι σε προορισμό του δικτύου των προγραμματισμένων πτήσεων των παρακάτω εταιρειών – μελών της Star Alliance: Adria Airways, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Brussels, Croatia Airlines, Egyptair, SAS, South African Airways, SWISS Int. Airlines, TAP Portugal, Turkish Airlines, United,  Ethiopian Airlines, Avianca, Shenzhen, EVA Airways.
3. Αναφορικά με τη διαδικασία εξαργύρωσης μιλίων για Αναβάθμιση θέσης σε πτήσεις με τις εταιρείες μέλη της Star Alliance, το Μέλος θα πρέπει να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την εξαργύρωση  μέσα από την online διαχείριση του Miles&Bonus Λογαριασμού του, επιλέγοντας «STAR ALLIANCE UPGRADE AWARD» από τη λίστα στη δεξιά πλευρά της οθόνης. H αναβάθμιση θέσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα και γίνεται αυτόματη αφαίρεση των αντίστοιχων Εξαργυρώσιμων Μιλίων (Award Miles) από το Λογαριασμό του Μέλους.
4. Η Εξαργύρωση Μιλίων για Αναβάθμιση Θέσης σε πτήσεις των μελών της Star Alliance παρέχεται μόνο στις πτήσεις όπου η Business Class ή η First Class είναι διαθέσιμη, ενώ το αίτημα αναβάθμισης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση της αντίστοιχης πτήσης.
5. Το Εισιτήριο πρέπει να έχει εκδοθεί στους κάτωθι ναύλους ανάλογα με την εταιρεία-μέλος της Star Alliance με την οποία το Μέλος επιθυμεί να ταξιδέψει:

xxxxxxxxxxxΠΙΝΑΚΑΣΧΧΧΧΧΧΧ

6. Κατόπιν της αναβάθμισης, ο επιβάτης απολαμβάνει τα προνόμια που παρέχονται βάσει του αναβαθμισμένου ναύλου του στην Business Class ή στην First Class ως προς τις υπηρεσίες και το ταξίδι.
7. Η συλλογή Μιλίων είναι εφικτή σύμφωνα με το αρχικά αγορασμένο εισιτήριο (ναύλος σε Economy Class ή Business Class), και όχι βάσει του ναύλου στον οποίο πραγματοποιήθηκε η πτήση (Business Class ή First Class)
8. Η δυνατότητα Αναβάθμισης Θέσης από Economy Class σε Business Class ή από Business Class σε First Class με εξαργύρωση Μιλίων υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων. Οι εταιρείες-μέλη της Star Alliance δύνανται να περιορίσουν ή να αποκλείσουν τη διαθεσιμότητα των ανταλλάξιμων με Μίλια θέσεων Business Class για συγκεκριμένη πτήση ή/και ανά περιόδους, ή/και ανά προορισμούς. Η γενική διαθεσιμότητα θέσεων προς πώληση δεν συνεπάγεται απαραίτητα δυνατότητα παροχής δωρεάν Αναβάθμισης που προκύπτει από εξαργύρωση Μιλίων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
9.  Κάθε Αναβάθμιση Κατηγορίας\ Θέσης αφορά δύο διαδρομές (segments) και μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 4 επιβάτες ανά Αριθμό Λογαριασμού.
10. Όλες οι Αναβαθμίσεις Θέσεων θα αφορούν Εισιτήρια σε επιβεβαιωμένες θέσεις.
11. Οι Αναβαθμίσεις Θέσεων δεν εκδίδονται “open”, ήτοι με ανοιχτή ημερομηνία αναχώρησης ή/και επιστροφής.
12. Πολιτική Αλλαγής Αναβάθμισης Θέσης: Το Μέλος δύναται να αιτηθεί αλλαγή επικοινωνώντας με την αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να γίνει αλλαγή σύμφωνα με τον αρχικά αγορασμένο ναύλο. Όταν η νέα κράτηση επιβεβαιωθεί στη συνέχεια το μέλους πραγματοποιεί εκ νέου τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω της ιστοσελίδας.
13. Πολιτική Ακύρωσης Αναβάθμισης Θέσης: Το Μέλος δύναται να αιτηθεί ακύρωση επικοινωνώντας με την αεροπορική εταιρεία. Η Αναβάθμιση ακυρώνεται αυτόματα και τα αντίστοιχα Εξαργυρώσιμα Μίλια επιστρέφουν στο σύνολο τους στο  λογαριασμό του Μέλους.
14. Σε περίπτωση non-show επιβάτη (όταν δηλ. ο επιβάτης έχει εκδώσει το Εισιτήριο και, χωρίς να ενημερώσει τον αερομεταφορέα, δεν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο για να πραγματοποιήσει την πτήση του) το Εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και τα αντίστοιχα Εξαργυρώσιμα Μίλια επιστρέφουν στο σύνολο τους στο  λογαριασμό του Μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: AEGEAN BONUS VISA

Η κάρτα Aegean Bonus Visa είναι η πιστωτική κάρτα της Aegean Airlines που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Alpha Bank και το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus, και συνδυάζεται με το πρόγραμμα Miles&Bonus.

Οι κάτοχοι της κάρτας συναλλαγών Aegean Bonus Visa, έχουν τη δυνατότητα μετατροπής των πόντων τους σε μίλια σε αναλογία 1 προς 1 (1 Bonus πόντος =1 Μίλι).
Τα μίλια που συγκεντρώθηκαν από μετατροπή πόντων της κάρτας συναλλαγών Aegean Bonus Visa είναι Εξαργυρώσιμα Μίλια (Award Miles) κατά την έννοια του κεφαλαίου 3 «ΜΙΛΙΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΤΛ.», και δεν λήγουν ποτέ.
Οι Κάρτες Μελών και συνεπακόλουθα οι κωδικοί τους, δεν θα ακυρώνονται ποτέ, όσο το μέλος παραμένει και κάτοχος της κάρτας συναλλαγών Aegean Bonus Visa.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOGETHER

1.    Δικαίωμα δημιουργίας λογαριασμού Together έχουν όλα τα Μέλη του Miles+Bonus που βρίσκονται στην Silver ή Gold βαθμίδα. Το Μέλος που δημιουργεί ένα Together λογαριασμό ορίζεται αυτόματα ως ο Επικεφαλής του λογαριασμού.
2.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Together έχουν όλα τα ενεργά Μέλη του Miles+Bonus.
3.    Ένας λογαριασμός Together μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως 6 άτομα.
4.    Ο Επικεφαλής της υπηρεσίας Together θα πρέπει να είναι ενεργό Silver ή Gold Μέλος του Προγράμματος Miles+Bonus. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το Μέλος που είναι ταυτόχρονα Επικεφαλής ενός Together λογαριασμού, υποβιβαστεί στη Blue βαθμίδα, ο λογαριασμός Together θα ακυρώνεται και όλα τα μίλια εξαργύρωσης που έχουν συγκεντρωθεί, θα μεταφέρονται στον προσωπικό Αριθμό Λογαριασμού του Επικεφαλής.
5.    Ο Επικεφαλής καθώς και τα μέλη που προστίθενται με την ιδιότητα «Πατέρας», «Μητέρα», «Σύντροφος», «Σύζυγος» θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να είναι άνω των 2 ετών.
6.    Ο Επικεφαλής θα πρέπει να προσκαλέσει τα μέλη τα οποία θέλει να συμπεριλάβει στο λογαριασμό Together με ηλεκτρονική πρόσκληση. Τα μέλη που θα προσκαλέσει θα πρέπει να είναι ενεργά Μέλη του Miles+Bonus, να έχουν δηλωμένο email στον προσωπικό τους Λογαριασμό και να μην ανήκουν σε άλλο Together. Διευκρινίζεται ότι τα Μέλη έχουν δικαίωμα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την πρόσκληση μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Μετά το πέρας των 10 ημερών ο Επικεφαλής μπορεί να ξαναστείλει την πρόσκληση στο ίδιο Μέλος ή να προσκαλέσει κάποιο άλλο.
7.    Ο Επικεφαλής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του λογαριασμού Together (προσθήκη και αφαίρεση μελών). Οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται κάνοντας login στον προσωπικό του λογαριασμό.
8.    Τα μέλη που προστίθενται στον λογαριασμό Together δεν μπορούν να διαγραφούν σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους στο Together.
9.    Ο Επικεφαλής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση του Αριθμού Λογαριασμού Together καθώς και του PIN.  Ο Επικεφαλής έχει δικαίωμα να γνωστοποιήσει τον Αριθμό Λογαριασμού Together καθώς και το PIN στα μέλη ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν εξαργύρωση μιλίων είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά στο 801 11 20000 από σταθερό τηλέφωνο ή στο +30 210 6261000 από κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό.
10.    Σε περίπτωση που ένα μέλος του Together αποχωρήσει-διαγραφεί από τον λογαριασμό, τα μίλια επιβράβευσης ή μέρος αυτών, δεν μεταφέρονται στον ατομικό λογαριασμό του. Στον ατομικό λογαριασμό του παραμένουν ως έχουν μόνο τα μίλια αναβάθμισης (tier).
11.    Σε περίπτωση θανάτου του Επικεφαλής, ο Together λογαριασμός και τα αντίστοιχα μίλια θα ακυρώνονται αυτόματα.
12.    Σε περίπτωση αποχώρησης του Επικεφαλής από το Λογαριασμό Together, ο Λογαριασμός και τα αντίστοιχα Μίλια του Together θα ακυρώνονται αυτόματα.
13.    Η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση λογαριασμού Together εάν δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις.
14.    Η AEGEAN έχει το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καταργήσει χωρίς καμία προειδοποίηση ένα Together λογαριασμό και τα αντίστοιχα μίλια του, εάν έχουν παρέλθει 6 μήνες από τη δημιουργία/ενεργοποίησή  του και δεν έχει καταγραφεί καμία πτητική δραστηριότητα με την AEGEAN, την Olympic Air ή οποιαδήποτε εταιρεία-μέλος της Star Alliance σε τουλάχιστον ένα από τους επιμέρους ατομικούς Λογαριασμούς.
15.    Η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή να τροποποιεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Together, όπως αναφέρονται στο παρόν. Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
16.    Η AEGEAN έχει το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει ή να ακυρώσει την υπηρεσία Together οποτεδήποτε χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωσή της έναντι των Together μελών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος, εξαιτίας λύσης της εταιρείας, εκκαθάρισης, πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης ή οποιασδήποτε παρόμοιας κατάστασης. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης του Προγράμματος από την AEGEAN, ο Together λογαριασμός και τα αντίστοιχα μίλια θα ακυρώνονται αυτόματα.
17.    Η συμμετοχή του Μέλους στο Together συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ

1.    Τα Μίλια που συγκεντρώνει ο Λογαριασμός Together είναι Μίλια Επιβράβευσης. Τα Μίλια Επιβράβευσης όλων των Μελών του Together, συγκεντρώνονται αθροιστικά στο Λογαριασμό Together. Τα Μέλη του Together έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν Μίλια Αναβάθμισης ατομικά στο Miles+Bonus, διατηρώντας την αυτονομία τους, προκειμένου να αναβαθμιστούν. Παράδειγμα
Ένα Μέλος πραγματοποιεί μια πτήση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη σε ναύλο W, τότε θα κερδίσει:
•    500 Μίλια Αναβάθμισης στον ατομικό Λογαριασμό του
•    500 Μίλια Επιβράβευσης στο Λογαριασμό Together
2.    Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση Μιλίων Επιβράβευσης στον λογαριασμό Together, είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής (πτήση, προϊόν ή υπηρεσία του δικτύου συνεργατών).
3.    Το Together Μέλος οφείλει να αναφέρει τον αριθμό της προσωπικής Κάρτας Μέλους κατά τη διαδικασία κράτησης της θέσης του, καθώς και να επιδεικνύει την κάρτα του στο αεροδρόμιο κατά τη διαδικασία ελέγχου των αποσκευών του (check in counter).
4.    Το Together Μέλος οφείλει να αναφέρει τον αριθμό της προσωπικής Κάρτας Μέλους καθώς και να επιδεικνύει την κάρτα του κατά την οποιαδήποτε συναλλαγή με συνεργάτη του Προγράμματος.
5.    Το Together Μέλος οφείλει να φυλάσσει τις κάρτες επιβίβασης ή το απόκομμα του εισιτηρίου του, έως την εμφάνιση των αντίστοιχων Μιλίων τόσο στον ατομικό του Λογαριασμό όσο και στο Λογαριασμό Together.
3. Εξαργύρωση Μιλίων
1.  Η αίτηση για εξαργύρωση μιλίων μπορεί να υποβάλλεται μόνο κάνοντας log-in με τον αριθμό και το ΡΙΝ του λογαριασμού Together, μέσω της ενότητας "xxxx".
2. Η εξαργύρωση μιλίων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον, επαρκεί ο αριθμός των μιλίων εξαργύρωσης (award) που έχει συγκεντρωθεί στο λογαριασμό Together.
3. Εξαργύρωση μιλίων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο όνομα οποιουδήποτε ατόμου.
4. H εξαργύρωση μιλίων με υπηρεσίες συνεργατών του Προγράμματος υπόκειται στους όρους κάθε συνεργάτη. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα "Συνεργάτες" του Miles+Bonus.
5. Οι γενικοί όροι έκδοσης εισιτηρίου εξαργύρωσης, υπόκεινται στους Όρους & Προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4, ενότητα «ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ AEGEAN και την OLYMPIC AIR».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. H Aegean συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα των μελών Together και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς και λειτουργία του Προγράμματος, πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας (Ν. 2472/97, 3471/2006).
2. Το μέλος Together αναγνωρίζει ότι με την συμπλήρωση, υπογραφή, αποστολή / ενεργοποίηση του λογαριασμού του, τεκμαίρεται αυτομάτως η συναίνεσή του για χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση από την Aegean των προσωπικών του δεδομένων, σε εταιρείες συνεργαζόμενες ή παρόχους προσφορών του Προγράμματος, για λόγους λειτουργίας και εφαρμογής του Προγράμματος, αρχειακούς ή άλλους.
3. Την συναίνεση αυτή το μέλος Together μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε με έγγραφο αίτημά του προς την Aegean, οπότε και τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν από τα σχετικά αρχεία το ταχύτερο δυνατόν. Το μέλος Together μπορεί καθ όλη την διάρκεια της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
4. Το μέλος Together αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα της Aegean να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (e-mail) προς πληροφόρηση και ενημέρωσή της σχετικά με θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά, προγράμματα πτήσεων, προσφορές, ενημερώσεις κλπ. Το μέλος Together μπορεί να ανακαλέσει την συναίνεσή της εγγράφως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΥΘΥΝΗ AEGEAN

1. Η Aegean ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, αποθετική ή άλλη, αρχική ή επιγενόμενη, μέλους ή τρίτου, προκληθείσα εκ της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και εφαρμογής αυτού. Σε κάθε περίπτωση τυχόν ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στην πίστωση του λογαριασμού του μέλους Togetherμε μίλια και πάντως μέχρις του αριθμού μιλίων που είχε συγκεντρώσει το μέλος Together πριν το ζημιογόνο γεγονός.
2. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή καθυστερήσεως, εκ της χρήσης προσφοράς τρίτων, μέσω του Προγράμματος, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο τρίτος- πάροχος της προσφοράς.
3. H Aegean δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του παρόντος κειμένου ή τυχόν φυλλαδίων, ενημερωτικών ή άλλων, του Προγράμματος, προκληθείσες από τη δημοσίευση ή και εκτύπωση των κειμένων αυτών.
4. Αρμόδια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή/και την ερμηνεία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας και ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η AEGEAN δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει το Πρόγραμμα μονομερώς και οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση ενός (1) μηνός προς τα Μέλη.
Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης, λύσης με οιονδήποτε τρόπο της AEGEAN το Πρόγραμμα ακυρώνεται αυτόματα και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι Λογαριασμοί και όλα τα συγκεντρωθέντα Μίλια των Μελών. Ως εκ τούτου, η AEGEAN ουδεμία υποχρέωση θα έχει πλέον έναντι των Μελών, αλλά ούτε και τα Μέλη θα δύναται να εγείρουν οιαδήποτε αξίωση κατά της AEGEAN.
Η ευθύνη της AEGEAN έναντι των Μελών αναφορικά με το Πρόγραμμα είναι περιορισμένη. H AEGEAN δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη -ακόμη και για αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη που απορρέει από την χρήση και εφαρμογή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της AEGEAN, συμβατική ή εξωσυμβατική ή άλλη, προς αποζημίωση των Μελών για ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προέκυψαν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση του Λογαριασμού του Μέλους με τα Μίλια που αντιστοιχούν στην επίδικη προσφορά. Η AEGEAN δεν ευθύνεται για αποθετικές ζημίες.
H AEGEAN δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία άμεση ή έμμεση, η οποία προκλήθηκε από τη χρήση προσφοράς του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι στην εν λόγω περίπτωση ο παροχέας της προσφοράς είναι τρίτος και όχι η AEGEAN. Η εν λόγω ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον τρίτο - παροχέα της προσφοράς.
H ΑEGEAN δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε Μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των Μελών.
Η AEGEAN ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακριβόχρονη εκτέλεση των υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών.
Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την AEGEAN για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονόματος, επιθέτου, διεύθυνση κλπ.).
Η AEGEAN ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των Όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγράμματος.
Τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, ως και την εν λόγω έννομη σχέση μεταξύ AEGEAN και Μελών διέπει το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών, που θα προκύψουν λόγω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα - Ν. 2472/1997.

Α. Τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών, συλλέγει και θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με διακριτικό τίτλο “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.” (ή AEGEAN) αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος “Miles&Bonus”.
Β. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα (σε περίπτωση δε ηλεκτρονικής αίτησης με τη συμπλήρωση και αποστολή αυτής μέσω e-mail), ο επιβάτης παρέχει αυτοδίκαια στην AEGEAN την συναίνεσή του σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος “Miles&Bonus”.
Γ. Η Aegean δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών στις συνεργαζόμενες εταιρίες - παροχείς προσφορών του Προγράμματος για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.
Δ. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ε. Η Aegean διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κάθε Μέλους με σκοπό την ενημέρωση πληροφοριών που αφορούν τις πτήσεις του ή/και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών του προγράμματος Miles&Bonus. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της Aegean και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής έγγγραφης ενημέρωσης προς το e-mail miles_bonus@aegeanair.com